BRON Campus lancering

Bron campus lancering

Een baanbrekend Brabants initiatief dat donderdag officieel gelanceerd is: BRON Campus. Met uiteraard ook ruime media-aandacht, vooral rond het weekend. DST verzorgde voor BRON Campus de aanscherping van de corporate story, de communicatiestrategie en -middelen.

Luister mee met Uitzending Gemist (vanaf 3m:35s),

of

lees meer in BN De Stem.

Het doel van BRON Campus:

Stichting BRON Campus wil kankerpatiënten een nóg betere diagnose, nóg betere behandeling en nóg betere begeleiding bieden dan nu mogelijk is. Daarbij staan patiënten – en hun directe omgeving – centraal. BRON Campus vertaalt hún wensen en behoeften naar concrete innovatieprojecten. Om die projecten mogelijk te maken brengt BRON Campus de medische wereld, overheid, wetenschap/onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar. BRON Campus begeleidt vervolgens de inrichting en uitvoering van innovatieprojecten, adviseert over financiering en exploitatie, en coördineert de afspraken tussen de partijen in elk project.

Auteur

Marie-Thérèse Thielen

Projectleider

Vragen?

Wij staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.