Lesprogramma Energy City staat live

De aanvragen vanuit het onderwijs voor het lesprogramma Energy City stromen binnen bij DST Jongerencommunicatie. Energy City is het lesprogramma voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs dat DST samen met Energie Beheer Nederland (EBN) heeft ontwikkeld. Leerlingen worden met behulp van een online presentatie, interactieve quiz aan het denken gezet over energietransitie. Na […]

Nova College

Nova College geeft zijn studenten sinds schooljaar 2020 nóg meer ruimte om te experimenteren en te leren. In de nieuwbouw van het Care-gebouw vind je het Nova InNovatielab Haarlem. DST tekende voor het concept van deze multifunctionele ruimte, die gericht is op innovatie in de sector zorg en welzijn.

Nieuw in het werkveld

In het Nova InNovatielab Haarlem kun je leren, experimenteren, demonstreren en samenwerken met nieuwe technologie, nieuwe middelen en instrumenten die beschikbaar zijn of komen in het werkveld. Daarnaast ondersteunt het lab interprofessioneel leren. Voor elke groepsgrootte en werkvorm kan het lab de gewenste vorm aannemen, zodat de ruimte naadloos aansluit op de behoefte van de gebruikers.

Experiential learning cycle

Het concept voor Nova InNovatielab Haarlem is gebaseerd op de drie fases van de experiential learning cycle (leren, doen, reflecteren). Die komen terug in elke sessie in het lab, voor een zeer effectieve manier van leren. De ruimtes die gebruikers kunnen inzetten, weerspiegelen dat. Van de Arena (waar studenten in de juiste mindset komen) en het Co-creatie Lab (werken in groepen en experimenteren met de nieuwste technieken). Tot de Studio (waar een beroepsomgeving kan worden nagebootst  voor rollenspellen) en de Expo (een opstelling van de nieuwste technologische innovaties).

Resultaat

In nauwe samenwerking met de gebouw- en interieurarchitecten van Nova College werkte DST het concept voor Nova InNovatielab Haarlem uit. Firm architects en Res & Smit werkten dat op hun beurt uit naar een ontwerp voor realisatie. Voor de programmering zet DST zijn contacten met de beroepspraktijk in.

La Vuelta Holanda

De 75ste editie van de Ronde van Spanje (La Vuelta) werd in 2020 verreden. Een bijzonder jubileum, van een bijzondere wielerronde! Die zou starten in Utrecht. Daarom vroeg de Stichting La Vuelta Holanda aan DST om met lesmateriaal voor groep 7 en 8 van de basisschool en vmbo-1 en -2 aandacht te besteden aan deze bijzondere gebeurtenis.

Treffer

Met de start van La Vuelta liep het anders dan gepland, vanwege het Corona-virus. Maar het lesmateriaal dat zoals gepland geheel digitaal klaar stond, bleek een treffer. In een tijd waarin gedigitaliseerde scholen voor het thuisonderwijs zaten te springen om leuk en leerzaam lesmateriaal, was La Vuelta Holanda in de Klas een welkome toevoeging aan het krappe aanbod.

Op maat

De lesopzet van La Vuelta Holanda in de Klas was flexibel. Docenten konden kiezen uit kant-en-klare lesvormen, of uit 36 losse werkvormen. Zo paste elke samengestelde les op maat bij elke klas. Sommige werkvormen waren geheel digitaal, andere fysiek uitvoerbaar, op uitdrukkelijk verzoek van de bij de ontwikkeling betrokken docenten.

Resultaat

Het digitale lespakket sloot naadloos aan op de kerndoelen van het basisonderwijs en het vmbo. Vooral door scholen in de regio Utrecht werd het als lestip meegenomen in het aanbod van digitaal thuisonderwijs. La Vuelta in de Klas werd nog tijdens de ontwikkeling zó aangepast, dat het op een later moment alsnog inzetbaar is voor de uitgestelde Nederlandse start van een volgende editie van La Vuelta.