Lesprogramma Energy City staat live

De aanvragen vanuit het onderwijs voor het lesprogramma Energy City stromen binnen bij DST Jongerencommunicatie. Energy City is het lesprogramma voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs dat DST samen met Energie Beheer Nederland (EBN) heeft ontwikkeld. Leerlingen worden met behulp van een online presentatie, interactieve quiz aan het denken gezet over energietransitie. Na […]

Masterclass De Leukste Bedrijven

Steeds meer bedrijven hebben moeite om de juiste mensen te vinden. Zozeer zelfs dat de economische groei wordt afgeremd. Tijd voor een nieuw initiatief, waarbij bedrijven jongeren in een vroeg stadium aan hun werkgeversmerk binden. Een nieuwe aanpak waarbij bedrijven en jongeren elkaar vroeg leren kennen, via het onderwijs. Daarom kwam op donderdag 4 oktober de […]

Nova College

Nova College geeft zijn studenten vanaf schooljaar 2020 nóg meer ruimte om te experimenteren en te leren. In de nieuwbouw van het Care-gebouw in Haarlem komt het InNOVAtion Lab. DST tekende voor het concept van deze multifunctionele ruimte, die gericht is op innovatie in de sector zorg en welzijn.

Nieuw in het werkveld

In het InNOVAtion Lab kun je leren, experimenteren, demonstreren en samenwerken met nieuwe technologie, nieuwe middelen en instrumenten die beschikbaar zijn of komen in het werkveld. Daarnaast ondersteunt het lab interprofessioneel leren. Voor elke groepsgrootte en werkvorm kan het InNOVAtion Lab de gewenste vorm aannemen, zodat de ruimte naadloos aansluit op de behoefte van de gebruikers.

Experiential learning cycle

Het concept voor InNOVAtion Lab is gebaseerd op de drie fases van de experiential learning cycle (leren, doen, reflecteren). Die komen terug in elke sessie in het lab, voor een zeer effectieve manier van leren. De ruimtes die gebruikers kunnen inzetten, weerspiegelen dat. Van de Arena (waar studenten in de juiste mindset komen) en het Co-creatie Lab (werken in groepen en experimenteren met de nieuwste technieken). Tot de Studio (waar een beroepsomgeving kan worden nagebootst  voor rollenspellen) en de Expo (een opstelling van de nieuwste technologische innovaties).

Resultaat

In nauwe samenwerking met de gebouw- en interieurarchitecten van Nova College werkte DST het concept voor InNOVAtion Lab uit. Firm architects en Res & Smit werkten dat op hun beurt uit naar een ontwerp voor realisatie. Voor de programmering zet DST zijn contacten met de beroepspraktijk in.