WATT?-campagne

Voorlichtingscampagne WATT?

De arbeidsmarkt wordt op lange termijn steeds krapper, en iedereen mikt vooral op jongeren. Hoe presenteer je je branche, organisatie of banenaanbod aansprekend voor het voortgezet onderwijs of mbo? Hoe kom je überhaupt in contact met een doelgroep die met traditionele media nauwelijks te bereiken is? Vanuit die vragen benaderde het O&O fonds van de energiesector DST, dat een wervingscampagne voor vo-scholieren ontwikkelde onder de naam WATT?. In de vijftien jaar dat de campagne liep, bleek het onderwijs het meest effectieve kanaal om jongeren te bereiken.

Samenwerking

De WATT?-campagne voor de energiesector laat zien hoe effectief een arbeidsmarktcampagne voor een branche kan zijn. Trefwoord: samenwerking. Tussen de O&O fondsen (opdrachtgevers van de campagne) en de aangesloten bedrijven. Tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Tussen bedrijven en docenten. En natuurlijk tussen opdrachtgevers en bureau.

Voorlichtingscampagne WATT? dst_watt_05_jongerencommunicatie__educatie_game_techniek

Van strategie naar opstarten

WATT? begon met een strategisch vertrekpunt voor de campagne. In samenwerking met bedrijven en het onderwijs werd de basis gelegd voor wat wenselijk, effectief en mogelijk was. Daarop startte de campagne met het vmbo, een jaar later uitgebreid naar havo en vwo. Weer later kwam door het mbo bij.

Bouwstenen voor de campagne

Bouwstenen binnen de WATT?-campagne waren onder meer de onderwijsbeurzen, lesprojecten, de excursieservice naar bedrijven, gastlessen techniek, aanwezigheid op conferenties van (techniek)docenten, mailings naar het onderwijs, een krachtige website en vooral veel onderwijsmateriaal. Want door docenten en decanen optimaal te faciliteren, bereikte WATT? jaarlijks meer dan 45.000 scholieren. ‘Gewoon’ in hun klas. En op beurzen bereikte WATT? die andere belangrijke beslissers, de ouders.

Resultaat

In 15 jaar tijd maakten bijna 800.000 scholieren kennis met de energiesector. In de les, tijdens gastlessen, op beurzen of op bedrijfsbezoek. Onafhankelijk effectiviteitsonderzoek toonde aan dat de bekendheid van de sector bij onderwijsgevend personeel bijna vertienvoudigde in deze periode. Van hen gebruikten 1700 docenten en decanen regelmatig het les- en voorlichtingsmateriaal: een pool ‘ambassadeurs’ om trots op te zijn.

Plastic Power Pakket

Grote thema’s als circulaire economie, duurzaamheid en technische innovatie spelen een steeds grotere rol in het onderwijs. Maar ze zijn voor veel leerlingen nog erg abstract. Leraren en leerlingen willen relevant en vooral aansprekend, interactief, leerzaam en concreet lesmateriaal. Het Perpetual Plastic Project sluit naadloos aan op die behoefte. En zet consumenten en scholieren aan om bewuster met hun afval om te gaan. DST ontwikkelde het pilot lesmateriaal voor Perpetual Plastic Project’s basisschoollessen.

Afval hergebruikt

Perpetual Plastic toert vanuit zijn Rotterdamse basis al jaren door Europa met zijn zelfontwikkelde in het oog springende recyclingmachines. Deze 3D-printers recyclen ter plekke plastic afval – zoals drinkbekers op festivals – en geven het een nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld als hippe sieraden. Zo leren bezoekers hoe ze hun plastic afval kunnen hergebruiken, en maken ze kennis met nieuwe (3D-print)technieken.

Koppeling met onderwijs

Scholen zijn een belangrijke doelgroep voor Perpetual Plastic. Maar inbedding van het door enthousiasme gedreven werk ontbrak nog. Samen met Perpetual Plastic, Better Future Factory en CityLab010 ontwikkelde DST daarom een interactief lespakket dat Rotterdamse kinderen bewust maakt van het plasticafvalprobleem.

Resultaat

Met de Perpetual Plastic Project recyclingmachine en op maat gemaakte (gast)lessen, ervaren kinderen het recycle-proces zelf, in de klas. Dit lespakket voor groep 7 en 8 is de Rotterdamse pilot die op landelijk niveau uitgerold gaat worden. Met de ervaring die Perpetual Plastic Project opdoet in de pilot, kan het landelijke lesmateriaal nóg beter afgestemd worden op de doelgroep.

EBN

Iedereen heeft energie nodig, en energie is er voor iedereen. Maar de manier waarop we energie maken, vervoeren en gebruiken, verandert doorlopend. Wát er verandert, en hoe? Dat ontdekken basisschoolleerlingen met Energy City, het spel over de energietransitie. DST maakte het lesprogramma voor Energie Beheer Nederland (EBN).

Online en hands-on

Energy City bestaat uit onder meer een online presentatie, en een interactieve quiz voor de hele klas. Na deze klassikale onderdelen gaan kinderen aan de slag met een praktisch rollenspel. Daarin mogen zij in kleine groepjes samen de fictieve stad Energy City duurzamer maken, aan de hand van actuele vraagstukken.

Inzicht krijgen

Energy City wil bereiken dat leerlingen zelf inzicht krijgen in de complexe vraagstukken binnen de energiesector, met name rond de overstap naar duurzame energiebronnen. Er is namelijk niet één oplossing. Elke energievraag heeft z’n uitdagingen en elk energieaanbod heeft z’n voor- en nadelen. Met het rollenspel leren kinderen dat een duurzame samenleving alléén mogelijk is als iederéén bijdraagt.

Resultaat

Energy City werd ontwikkeld samen met leerkrachten en leerlingen. Het materiaal was gratis te bestellen voor leraren, maar kon ook gedownload worden. Op het Haagse Generation Discover festival werd het lesprogramma geïntroduceerd aan het onderwijs. Samen met Beewan verzorgde DST deze officiële kick-off. Enkele honderden basisscholen bestelden het lesmateriaal.