EcoNexis huis

Voor het EcoNexis huis van Enexis ontwikkelde DST lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs, over duurzame energie en slimme netwerken. In het EcoNexis huis is te zien welke duurzame energietechnieken nu al toepasbaar zijn.

Duurzame energie

DST ontwikkelde het lesmateriaal voor vmbo en havo/vwo in nauwe samenwerking met gebruikers en het onderwijs in de regio. Met de opdrachten en op iPads kunnen bezoekende scholieren zelfstandig het huis verkennen om informatie te verzamelen. Dat doen ze onder begeleiding van hun docent en de rondleider van het huis. Dat geeft input voor de presentatie over duurzame energie die zij later op school geven aan hun klasgenoten.

Voorbereiding en terugkoppeling

Leraren krijgen de docentenhandleiding en een poster van het huis vooraf toegestuurd om het bezoek in de les voor te bereiden. De leerlingen krijgen de opdrachten tijdens het bezoek zelf. Terugkoppeling achteraf, na de presentatie, zorgt dat de boodschap (‘Duurzame energie is nú al mogelijk’) blijft hangen.

Resultaat

Net zoals eerdere onderwijsprojecten van Enexis sluit ook dit materiaal naadloos aan bij de doelstelling van Enexis: om op duurzame wijze leerlingen aan het nadenken te zetten over de toekomst van onze energievoorziening en -verbruik. Het EcoNexis huis trekt elk jaar ongeveer 6000 bezoekers, waarvan bijna een derde scholier is.

Enexis

Voor Enexis maakte DST een lespakket voor basisscholen over energietransitie. Krachtmeting combineerde de kracht van het digitale schoolbord met activerende doe-opdrachten, om leerlingen spelenderwijs meer te leren over de veranderende manier waarop we als samenleving met onze energie omgaan.

Samen met het onderwijs

DST ontwikkelde Krachtmeting in samenwerking met leerlingen en leerkrachten van het basisonderwijs. De presentatie van het lesmateriaal was in handen van oud-Jeugdjournaalpresentatrice Liesbeth Staats, een bekend gezicht voor de meeste kinderen. Zij nam de kinderen in filmpjes mee langs energieprojecten door heel Nederland. En tot slot benoemde ze hen tot Spanningzoekers om haar te helpen opdrachten over energie uit te voeren. Opdrachten die je in de klas, thuis, of op het schoolplein kon doen.

Duurzaamheid als doelstelling

Docenten konden de materialen voor de opdrachten gratis aanvragen. Materialen die net zoals de rest van het pakket zo duurzaam mogelijk samengesteld en geproduceerd waren. Daarmee sloot Krachtmeting naadloos aan bij de doelstelling van Enexis: om jongeren op duurzame wijze aan het nadenken te zetten over de toekomst van onze energievoorziening.

Resultaat

Net zoals voorganger Doorstroom (ook al een DST-project, een lespakket over de techniek achter het transportnet voor elektriciteit) overtrof de respons de verwachtingen. Binnen drie maanden werden bijna 2.000 lespakketten aangevraagd. Daarmee bereikte Enexis zo’n 25.000 kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Vakopleiding Carrosseriebedrijf

De Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) vroeg DST om een lespakket te ontwikkelen voor het vmbo, om carrosseriebouw op de kaart te zetten in het voortgezet onderwijs. Maar ook om met voorlichtingsmateriaal lokale bedrijven te ondersteunen bij gastlessen en bedrijfsbezoeken. Kortom: om te helpen de kloof tussen bedrijfsleven en voortgezet onderwijs te overbruggen.

Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Trucks en trailers

Zoals zoveel technische sectoren kampt de carrosseriebouwbranche met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat terwijl het maken van de opbouw van trucks en trailers bijzonder goede beroepsmogelijkheden biedt voor vmbo’ers en mbo’ers. Bovendien is het nog eens uitdagend werk ook. Toch wisten te weinig van hen de carrosseriebouw te vinden. De reden, volgens docenten? Vooral op het vmbo was de sector nagenoeg onbekend. En daar moest verandering in komen.

Resultaat

Het resultaat was het lespakket Werk in de carrosserie: een doe-pakket voor lessen techniek, waarvan onderdelen ook ingezet konden worden als ondersteuning bij gastlessen en bedrijfsbezoeken. De praktijkgerichte insteek was een doorslaand succes. Met 2.000 aanvragen in enkele maanden tijd bereikte VOC bijna 30.000 vmbo’ers.