GasTerra

Voor GasTerra ontwikkelde DST in samenwerking met CE Delft een serie lespakketten voor de bovenbouw van havo en vwo: Energie voor nu en later. Deze serie lesmateriaal maakt energietransitie relevant en tastbaar voor leerlingen, en sluit naadloos aan op het eindexamenprogramma van het voortgezet onderwijs. Met Energie voor nu en later wil GasTerra jongeren stimuleren na te denken over de veranderingen die ons de komende jaren op energiegebied te wachten staan.

Energietransitie in het onderwijs

Energie voor nu en later sloot aan op het al langer lopende project Jouw energie van morgen, het mobiele leslokaal van GasTerra en de Rijksuniversiteit Groningen dat langs scholen ging om met jongeren te werken aan energievraagstukken. Energie voor nu en later vergrootte de aandachtsduur voor energietransitie in het onderwijs, omdat het als vervolg op zo’n bezoek én als zelfstandig materiaal inzetbaar is.

Gasterra onderwijs gas

Drie vakgebieden

De serie lesmaterialen is bedoeld voor drie verschillende vakgebieden: economie, Nederlands/maatschappijleer, en Natuur, Leven & Technologie (NLT). Docenten kunnen hun les inleiden met een prikkelend introductiefilmpje, en de kennis van leerlingen toetsen met een korte quiz. Vervolgens is het de beurt aan leerlingen om de handen uit de mouwen te steken: proefjes bouwen en doormeten, debatteren aan de hand van stellingen, informatie beoordelen en verwerken, meningen vormen en resultaten presenteren. De veelzijdige opbouw van het lesmateriaal weerspiegelt de crossmediale en vakoverstijgende aanpak die ook in de beroepspraktijk toegepast wordt bij het werken aan onze toekomstige energievoorziening.

Resultaat

Energie voor nu en later werd op aanvraag gratis verspreid onder docenten, ondersteund door promotie in vakbladen en op vakbeurzen. Ook via het in Noord-Nederland rondreizende mobiele leslokaal werd het materiaal ingezet. In Noord-Nederland bereikte het lespakket daardoor drie op de vier VO-scholen. Elders in het land werden enkele honderden lespakketten aangevraagd. Een deel van het materiaal voor het vak economie heeft zijn weg gevonden in diverse nieuwe lesmethoden die een vaste plek hebben binnen de onderwijsprogramma’s op havo en vwo.