Gouda Cheese Experience

Op verzoek van de gemeente Gouda en de provincie Zuid-Holland ontwikkelde DST het concept voor een private publieksattractie over Goudse kaas, inclusief haalbaarheidsstudie en business plan. Het slimme samenspel van draagvlak, stakeholdermanagement, financieringsverkenning, ontwerp en businessplan maakte het mogelijk de Gouda Cheese Experience op te starten.

Financiering en sponsoring

DST verzorgde naast het concept ook de locatieverkenning en droeg bij aan substantiële cofinanciering door sponsors FrieslandCampina en Vergeer Holland. Ook bedacht DST de architectuur voor de investeringslening, en begeleidde de procedure voor de rest van de financiering door de Bank Nederlandse Gemeenten, in combinatie met een garantstelling door de gemeente Gouda.

Specialistische samenwerking

Voor het vertalen van het concept naar de geopende attractie tekende DST voor ontwerp van zeven van de tien ruimtes, en coördineerde de realisatie (bouwkundige aanpassingen, utiliteit, interieurbouw, installatie van exhibits, afwerking en turn-key oplevering). Daarbij werd nauw samengewerkt met specialisten op gebied van bouw, monumentenzorg, installatie, interieurbouw, exhibitry, retail, horeca, verlichting, AV en interactiedesign. Het resultaat: een private thema-attractie waarin je álles ontdekt over Goudse kaas, waar je heel veel zelf kunt doén, en die vooral ook heel leuk is voor jong en oud.

Resultaat

In juni 2020 opende de attractie de deuren voor het publiek. Het enige dat DST in dit traject niet voorzien had, was de Corona-crisis, waardoor de opening drie maanden uitgesteld moest worden. Desondanks mikt Gouda Cheese Experience op 50.000 bezoekers in het eerste jaar.

Roermondjes – full of stories

De gemeente Roermond, in samenwerking met de Provincie Limburg, wil de culturele instellingen in Roermond beter verbinden met de ondernemers en bezoekers van de binnenstad. Om dat te bereiken, verzorgde DST het concept, ontwerp en de realisatie van Roermond – full of stories.

Digitaal en driedimensionaal

Roermondjes – full of stories biedt bezoekers en bewoners de mogelijkheid om de stad op een bijzondere manier te beleven. Met een app ontmoet je al wandelend digitaal en driedimensionaal de beroemde Pierre Cuypers, een middeleeuwse monnik en de aartshertogin van Oostenrijk. Tussendoor kun je uitrusten op de bijzondere banken van Patrick Kusters. Op meer dan twintig plekken in de stad ontdek je het heden en verleden van Roermond met een bordje, de app en de onderliggende website. De informatie daarin verwijst naar de instellingen en ondernemers voor meer inspiratie en informatie.

Resultaat

Het project bracht alle partijen op structurele wijze bijeen voor samenwerking. De app is gratis te downloaden voor alle bezoekers en wordt gepromoot via Citymanagement Roermond. De opzet is zo gekozen dat de app in de toekomst uitgebreid kan worden met meer locaties. Meer informatie over Roermondjes – full of stories vind je op www.weareroermond.com.

Floriade Expo 2022

Floriade is dé toonaangevende wereldtuinbouwtentoonstelling, die elke tien jaar in Nederland gehouden wordt. Floriade Expo 2022 vindt plaats in Almere. Floriade Expo 2022 vroeg DST voor het concept en ontwerp van het bezoekerscentrum, dat we realiseerden in samenwerking met onze partner Hypsos.

Lange traditie

De opdracht was om bezoekers niet alleen een kijkje te geven in de keuken van Floriade Expo 2022, maar juist ook de lange traditie van de Nederlandse wereldtuinbouwtentoonstellingen te laten zien. En dat op een manier die aansluit bij de doelstellingen van Floriade Expo 2022, dus zo duurzaam mogelijk.

Work in progress

Het concept dat DST ontwikkelde voor het bezoekerscentrum, was Work in Progress. Een rauwe, flexibele stijl die medewerkers de ruimte laat om zelf updates door te voeren in het centrum. En die met medewerking van lokale leveranciers grotendeels met hergebruikte materialen en meubels ingericht werd.

Samenwerking

Beeldarchieven en fotografen werden in samenwerking met Floriade-vrijwilligers benaderd om om-niet beeldmateriaal beschikbaar te stellen. Het resultaat was een brede verzameling betrokken impressies van vorige Floriade-edities.

Resultaat

Het Floriade Preview Centre opende in de zomer van 2020 de deuren. Het is gratis te bezoeken voor Almerenaren. Het centrum is onderdeel van de terrein-tours die de organisatie aanbiedt in de aanloop naar Floriade Expo 2022. Na afloop kan het centrum geheel volgens doelstellingen van Floriade gedemonteerd en hergebruikt worden. Tot die tijd is het flexibel van opzet, en kan het ook ingezet worden voor (digitale) meetings en ontvangst van zakelijke bezoekers.